Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Okna a dveře v bytovém domě z pohledu povinností člena statutárního orgánu

Z hlediska vlastnictví je bytové družstvo vlastníkem celého bytového domu a tím pádem má jasně danou povinnost se o dům jako celek starat. Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem správy a údržby společných částí bytového domu. Společnou částí jsou všechny prostory, které nejsou ve vlastnictví jednotlivých vlastníků a které jsou nutné pro funkčnost domu jako celku. Společné částí domu jsou definovány v prohlášení vlastníka, které je uloženo v Katastru nemovitostí.

Prohlášení vlastníka je rozhodující pro určení, jestli jsou okna společnými částmi domu z hlediska obvodového pláště domu, nebo jsou ve vlastnictví jednotlivých vlastníků. Obdobně to platí i pro dveře do jednotlivých bytů. Pokud jsou okna a dveře součástí společných prostor, pak jsou ve správě společenství, které je za jejich stav zodpovědné.

U bytových družstev je situace odlišná, protože družstvo je vlastníkem celé nemovitosti, tedy i veškerých oken a dveří. V obou případech je konečná odpovědnost na statutárním orgánu společenství, či družstva. Z hlediska bezpečnosti je třeba průběžně kontrolovat stav zejména oken. Zde je takřka nezbytná součinnost jednotlivých vlastníků, kteří mají k oknům bezprostřední přístup. U dveří se jedná v zásadě pouze o vstupní dveře domu, u kterých probíhá doslova denní kontrola jejich používáním.

Přejeme vám bezpečný a ničím nerušený výhled vašimi okny.