Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Dveře - otázky a odpovědi, které se nejčastěji vyskytují ve vašich dotazech

Problematika dveří patří mezi stálá témata. Je jasn=, že u u tohoto prvku požadujeme minimální tepepelné ztráty, dlouhodobou životnost, ale také naplnění státních norem. Často se nás na dveře ptáte. Vybrali jsme nejčastější otázky a spolu s odpověďmi je naleznete na dalších řádcích.

 
Dobrý den. Vchodové dveře našich panel. domů byly osazeny samozamykacími systémy.Po rekonstrukci dodavatelská firma dodala zámky bez samozamykání. Mám dotaz : odpovídá to požárním předpisům? Co když někdo zamkne dveře a vznikne požár? Děkuji předem za odpověd.
Jaroslav Čejka
 
Platí čl. 5.5.9 ČSN 73 0810 – dveře ve směru úniku musí být otvíratelné bez použití nástrojů. Tzv. kování s panikovou funkcí. Abychom po požáru mohli někoho trestat za porušení zákona o požární ochraně, museli bychom ho při činu chytit…
 
Jaká je životnost systému pro portálové (vchodové) dveře, které po zavření dveří zajistí dveře v několika bodech a k otevření dojde po otevření klikou?
Josef Kovář
 
Zde záleží na mnoha parametrech, z nichž asi nejdůležitější je frekvence, šetrnost zacházení a pravidelná kontrola pohyblivých částí a jejich protikusů včetně čištění a mazání styčných ploch. Záleží také na provedení, typu a kvalitě použitého kování. Obecně nelze odpovědně vyjádřit konkrétní životnost.
 
Je možné dveře, které byly namontovány před 5 pěti lety dodatečně osadit kováním s antipanikovými vlastnostmi? Jedná se o dveře hliníkové. Zajímá mne i orientační cena takovéto úpravy.
Ing. Otakar Škopek
 
Lze provést toto doplnění, ale záleží na stávající garnituře použitého kování. Zde je nutno přesně specifikovat výrobce kování, použitý typ kování. Nejlépe se obrátit na odbornou firmu s žádostí o posouzení a nacenění.
 
Lze zabezpečit cylindrické vložky u vchodových dveří proti vandalům (sirky apod.)? Jak reaguje pojišťovna – výše pojistného – na realizaci bezpečnostních prvků proti vniknutí „nechtěných návštěvníků“ (zlodějů)?
František Solnař
 
Bohužel ani rotační překryt cylindrické vložky na bezpečnostním štítku vchodových dveří neochrání tuto vložku před zasunutím cizích předmětů. Proti tomu není odolná žádná bezpečnostní ani jiná cylindrická vložka od jakéhokoliv výrobce. Většina pojišťoven uvádí podmínky technického zabezpečení pojištěného majetku (tj. použití elektronického alarmu či jeho napojení na PCO, bezpečnostní kování vchodových dveří, zabezpečení oken apod.) ve všeobecných pojistných podmínkách, popř. je specifikuje přímo v pojistné smlouvě. Většinou je toto vyžadováno při vyšších pojistných částkách. V každém případě se vyplatí pečlivě prostudovat jak všeobecné pojistné podmínky, tak i konkrétní ustanovení pojistné smlouvy dané pojišťovny.
 
Uveďte pro a proti u plastových a hliníkových dveří – životnost, vhodnost, tepelná propustnost, četnost poruch, povrchová úprava, bezpečnost.
 
Obecně platí, že dveře z hliníku mají vyšší životnost z důvodu robustnosti konstrukce. Tzn. že vydrží několikrát více otevíracích cyklů. Vypadají luxusněji a jsou a něco dražší (přesné informace dodá ten který konkrétní poptaný výrobce). Dnešní hliníkové konstrukce mají spolehlivě přerušený tepelný most, taže tepelné vlastnosti jsou porovnatelné s plastovými dveřmi. Rovněž se lépe udržují (čistota + seřízení). Z hlediská kování le to prakticky jedno, je koncipováno pro oba typy materiálů. Z hledisk bezpečnosti jsou hliníkové dveře pro zloděje větší překážkou, pokud tedy samozřejmě nevnikne do objektu přes zámkovou vložku.
 
Paušálně posuzovat plastové a hliníkové dveře není možné. Obě varianty dnes existují v mnoha konstrukčních řadách od těch nejstarších až po ty nejnovější. Podstatný vliv má samozřejmě kvalita výroby a montáže a v neposlední řadě místo, kde jsou umístěny. Obecně platí skutečnost, že pokud jsou dveře správně navrženy, jsou všechny faktory, které jste vyjmenovala na podobné úrovni. Do vchodů, které jsou velmi frekventované a umístěné ještě na exponovaných stanovištích doporučujeme hliníkové konstrukce, které těmto nepříznivým vlivům lépe odolávají.